123 Free Solitaire

123 Free Solitaire

Miễn phí
Play Solitaire with 12 cards and game variations
Người dùng đánh giá
4.0  (108 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.2
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   6.3 MB
Play Solitaire and change the style using 12 variations including Spider, Yukon, Klondike, FreeCell, etc. Each game is detailed separately.
123 Free Solitaire 2009 là một 100% tự do cao chất lượng solitaire trò chơi bộ sưu tập.
123 Free Solitaire 2009 tính năng thắng bố trí, nhanh trò chơi, giàu có nghe, nhiều lựa chọn Hỏng và Làm lại tính năng và chất lượng giúp. Mỗi cuộc chơi đều hơn chín tỷ (9, 999, 999, 999, 999) có thể shuffles chơi, trò chơi vẫn được giữ mới cho dù là bao nhiêu lần anh phải chơi.
Thông tin được cập nhật vào: